Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64779
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorCao Anh Đô-
dc.date.issued2016-11-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64779-
dc.description.abstractBài viết trình bày sự phát triển nhanh và bền vững, hòa nhập với sự phát triển chung Tây Bức cùng với kinh tế cả nước, thì việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectNgười dân tộc thiểu sốvi
dc.subjectTây Bắcvi
dc.titleNâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắcvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.