Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64780
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Nghĩa-
dc.date.issued2017-12-19-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64780-
dc.description.abstractBài viết trình bày kết quả giáo dục Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, chất lượng giáo dục, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó có giáo dục phổ thông.-
dc.format.extent10 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectNâng cao chất lượng giáo dụcvi
dc.subjectGiáo dụcvi
dc.subjectChất lượng giáo dụcvi
dc.subjectGiáo dục phổ thôngvi
dc.titleNâng cao chất lượng giáo dục phổ thôngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 393,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.