Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64781
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorHuy Tuấn-
dc.date.issued2017-03-17-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64781-
dc.description.abstractKế hoạch phát triển nhân lực ngành y tế giai đoạn 2015 - 2020 được Bộ Y tế phê duyệt (tháng 7-2015) phấn đấu đến năm 2020 có 9 bác sĩ, 2 dược sĩ đại học và 16 điều dưỡng/1 vạn dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhân lực ngành y tế nước ta hiện chưa đáp ứng được yêu cầu cả về mặt số lượng cũng như chất lượng. Trước thực trạng đó, cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong thời gian tới. Bài viết trình bày số lượng và chất lượng nhân lực y tế được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và các giải pháp cần triển khai đồng bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectChất lượng nguồn nhân lực y tếvi
dc.subjectNguồn nhân lực y tếvi
dc.subjectNhân lực y tếvi
dc.subjectChăm sóc sức khỏe nhân dânvi
dc.subjectSức khỏe nhân dânvi
dc.titleNâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe nhân dânvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.