Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64791
Title: Vấn đề hợp tác quốc tế trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Authors: Phan Đình Minh
Keywords: Hợp tác quốc tế
Biến đổi khí hậu
Việt Nam
Abstract: Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đã và đang là một thách thức mang tính toàn cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, chính sách đối ngoại của tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đã có rất nhiều những giải pháp được đưa ra và triển khai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong số đó là hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết một phần nào đó giúp người đọc hiểu được những chủ trương của Chính phủ và những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Chỉ ra những hạn chế, yếu kém của Việt Nam trong vấn đề hợp tác quốc tế. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy vấn đề hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng môi trường Việt Nam xanh – sạch – đẹp.
Issue Date: 2017-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL1.17_Van de hop tac quoc te_bien doi khi hau_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 244,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.