Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64793
Title: Bàn về điều kiện cấp phép hoạt động đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Authors: Đỗ Thị Quỳnh Trang
Keywords: Cấp phép
Doanh nghiệp
Thuê lại lao động
Abstract: Cho thuê lại lao động là một hoạt động đã tồn tại ở Việt Nam khá lâu nhưng mới được pháp luật Việt Nam thừa nhận chính thức trong Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính vì chưa có kinh nghiệm điều chỉnh nên pháp luật vẫn còn một số điểm chưa thực sự hợp lý và làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Trong phạm vi bài viết sẽ đề cập đến những điểm còn hạn chế đối với việc cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2017-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL1.17_Dieu kien cap phe-Doanh nghiep cho thue lai lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 203,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.