Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64799
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorHoàng Long-
dc.date.issued2017-12-13-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64799-
dc.description.abstractY tế là ngành đặc thù, liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người. Trong những năm qua, ngành y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhằm hướng tới mục tiêu tất cả vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân và sự hài lòng của người bệnh.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectNgành y tế Việt Namvi
dc.subjectNâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dânvi
dc.subjectChất lượng chăm sóc sức khỏe người dânvi
dc.subjectChăm sóc sức khỏe người dânvi
dc.titleNgành y tế Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dânvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.