Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64807
Title: Phát huy ý chí tự lực và khát vọng vươn lên của lao động nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi Thị Mai Đông
Keywords: Ý chí tự lực
Phát huy khát vọng vươn lên
Khát vọng vươn lên
Lao động nữ
Hợp tác xã nông nghiệp
Hợp tác xã
Abstract: Bài viết trình bày vai trò cùa lực lượng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, phụ nữ Việt Nam nói chung, lao động nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp nói riêng, giữ vai trò quan trọng, không chỉ là chủ thể chính mang lại thu nhập cho gia đình mà còn là nguồn lực quan trọng sản xuất ra phần lớn nông phẩm cho xã hội, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của đất nước. và trong bối cảnh hiện nay, lao động nữ nông thôn trong các hợp tác xã nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cần nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Issue Date: 2019-12-24
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.