Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64808
Title: Phát triển các trung tâm học tập cộng đồng ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa
Authors: Lương Thị Tâm Uyên
Keywords: Trung tâm học tập cộng đồng
Học tập cộng đồng
Địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa
Abstract: Thách thức đối với mỗi quốc gia là xây dựng một xã hội học tập và bảo đảm cho công dân của mình được trang bị kiến thức, kĩ năng và trình độ tay nghề. Các trung tâm học tập cộng đồng là giải pháp thực hiện mục tiêu này, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, giáo dục phổ thông gặp nhiều khó khăn. Bài viết trình bày đặc điểm tình hình giáo dục vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa;, việc xã hội hóa học tập và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng và một số kiến nghị.
Issue Date: 2016-10-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.