Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64842
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Ngọc Hùng-
dc.date.issued2019-10-21-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64842-
dc.description.abstractBài viết tìm hiểu ba mô hình tập đoàn hóa đại học công lập ở Malai-xi-a, Nhật Bản và Ca-na-đa có thể giúp làm rõ những biểu hiện của xu thế này trong đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam và việc “tập đoàn hóa” chưa được thể chế hóa trong văn bản pháp luật về giáo dục, nhưng vẫn có thể tìm thấy các biểu hiện “tập đoàn hóa” trong thực tiễn quản trị đại học công lập đang được đổi mới căn bản, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam hiện nay.-
dc.format.extent10 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectTập đoàn hóa đại học công lậpvi
dc.subjectTập đoàn hóavi
dc.subjectĐại học công lậpvi
dc.subjectQuản trị đại họcvi
dc.titleTập đoàn hóa đại học công lập ở một số nước và bài học kinh nghiệm quản trị đại học ở Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.