Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64845
Title: Một số phương pháp xử lý truy vấn mới trên cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ
Authors: Nguyễn Tấn Thuận
Keywords: Phương pháp xử lý truy vấn
Cơ sở dữ liệu
Đối tượng mờ
Abstract: Đề xuất bốn thuật toán xử lý truy vấn mới đó là FQSIMSC (Fuzzy Query Sim Single Condition), FQSIMMC (Fuzzy Query Sim Multi-Condition), FQSEM (Fuzzy Query SEM) và FQINTERVAL (Fuzzy Query Interval) nhằm tăng tính hiệu quả cho quá trình xử lý dữ liệu: Trong đó ba thuật toán (FQSIMSC, FQSIMMC, FQSEM) sử dụng độ đo tương tự dựa vào các đại lượng tính toán của (SIM, SEM), thuật toán thứ tư FQINTERVAL xử lý truy vấn trực tiếp trên các khoảng mờ được đề xuất. Đề xuất thuật toán phân cụm EMC được cải tiến dựa trên thuật toán Expectation Maximization (EM) bằng cách bổ sung bước (C) vào thuật toán để tăng độ mềm dẻo và giảm tối ưu hóa cục bộ và tăng tối ưu hóa toàn cục trong quá trình phân cụm. Đề xuất phương pháp đánh giá tính hiệu quả của thuật toán EMC dựa vào đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm. Đề xuất phương pháp phân khoảng mờ dựa vào kết quả phân cụm của thuật toán EMC.
Advisor: Đoàn Văn Ban, Trương Ngọc Châu
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 138 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOANVANLUANAN_NGUYENTANTHUAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTatLuanAn_TiengViet_NGUYENTANTHUAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTatLuanAn_ENGLISH_NGUYENTANTHUAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeu_LATS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DongGopMoi_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 590,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DongGopMoi_TiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 542,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.