Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64846
Title: Phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Authors: Lê Văn Bẩy
Keywords: Thái Nguyên
Phát triển kinh tế
Xây dựng nông thôn mới
Đô thị hóa
Phổ Yên
Abstract: Trên cơ sở nền tảng khung lý luận được xây dựng về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa, luận án phân tích thực trạng, làm rõ những thành tựu, hạn chế về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên giai đoạn 2016 đến 2020 và chỉ ra nguyên nhân của nó. Từ đó, đưa ra quan điểm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở Phổ Yên trong thời gian tới.Luận án đã chỉ ra được những nhân tố ảnh hưởng chính đến phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa tại thị xã Phổ Yên, điều này là tiền đề để tập trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn tại đây.Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở cho các cấp quản lý ở chính quyền địa phương tham khảo để thúc đẩy phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa; đồng thời là tài liệu tham khảo cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước.
Advisor: Dương Văn Sơn, Đỗ Anh Tài
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 210 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN TIEN SI NCS LE VAN BAY 12-8-2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG VIET LE VAN BAY 12-8-2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 570,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG ANH LE VAN BAY 12-8-2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 844,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRICH YEU LUAN AN TIEN SI LE VAN BAY.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 212,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LUAN AN TIEN SI LE VAN BAY.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 252,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.