Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64847
Title: Nghiên cứu chiến lược sinh kế của nông hộ miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Dương Viết Tân
Keywords: Chiến lược sinh kế
Nông hộ
Thừa Thiên Huế
Miền núi
Abstract: Đề tài đã làm rõ thêm nội dung nghiên cứu chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ về tính đặc thù và đa dạng (phân loại theo dân tộc và mức sống) ở vùng miền núi, bổ sung cho nghiên cứu chiến lược sinh kế dựa vào đặc trưng (sinh thái và kinh tế xã hội) của từng vùng, từng đơn vị hành chính và từng cộng đồng. Chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ này được hình thành và phát triển (đa dạng hóa và chuyển đổi) không chỉ dựa vào điều kiện sinh thái và phát triển kinh tế xã hội mà còn dựa vào đặc thù về dân tộc, sinh thái nhân văn và đa dạng hoạt động sinh kế truyền thống. . Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (2011 - 2015) cho thấy rất nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong phát triển sản xuất để thực hiện các tiêu chí về tăng thu nhập và giảm nghèo cho từng nhóm nông hộ khác nhau ở các xã vùng sâu vùng xa.
Advisor: Trương Văn Tuyển, Trương Quang Hoàng
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 165 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Nông lâm Huế, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN - TAN (FINAL).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TAN_TOM TAT LUAN AN (TIENG VIET).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 980,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TAN_TOM TAT LUAN AN (TIENG ANH).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 405,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TAN_TRICH YEU LUAN AN (TIENG VIET).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 291,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TAN_TRICH YEU LUAN AN (TIENG ANH).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 123,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TAN_THONG TIN LUAN AN (TIENG VIET).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 272,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TAN_THONG TIN LUAN AN (TIENG ANH).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 105,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.