Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64849
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng ((As5+/As3+, Cr6+/Cr3+, Pb2+,Cd2+) trong môi trường nước bởi vật liệu lá thông ba lá (PINUS KESIYA) tại Đà Lạt
Authors: Huỳnh Phương Thảo
Keywords: Môi trường nước
Thông ba lá
Vật liệu lá thông ba lá
Đà Lạt
Khả năng hấp thụ
Kim loại nặng
Abstract: Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích lượng vết một số ion kim loại nặng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS), phương pháp phân tích kích hoạt nơtron kết hợp hấp phụ-làm giàu bằng vật liệu từ lá thông. Luận án đã nghiên cứu một cách chi tiết về khả năng hấp phụ các kim loại nặng-độc: chì, cadmi, crom và asen trên lá thông, nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong quá trình làm giàu vết các kim loại trên trong môi trường nước. Đã sử dụng các vật liệu lá thông trong hấp phụ-làm giàu hàm lượng vết các kim loại As và Cr có trong mẫu nước, xác định hàm lượng của chúng bằng phương pháp phân tích kích hoạt nơtron trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt cũng như hấp phụ và giải hấp Pb và Cd để xác định hàm lượng của chúng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy khả năng sử dụng lá thông trong việc xử lý nguồn nước bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng-độc.
Advisor: Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hạ
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 189 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Đà Lạt
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN HUỲNH PHƯƠNG THẢO.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 951,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRÍCH YẾU LUẬN ÁN - Huỳnh phương Thảo.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 939,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.