Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64851
Title: Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu có nguồn gốc tự nhiên định hướng ứng dụng xử lý nước lũ thành nước sinh hoạt
Authors: Đặng Thị Tố Nữ
Keywords: Xử lý nước lũ
Nước sinh hoạt
Định hướng ứng dụng
Vật liệu
Nguồn gốc tự nhiên
Abstract: Đây là nghiên cứu đầu tiên chế tạo màng siêu lọc từ nguồn sinh khối bã mía với dung môi DMSO thân thiện môi trường bằng phương pháp đảo pha kết tủa không dung môi. Màng chế tạo có khối lượng ngắt phân tử (MWCO) dưới 200 kDa. Thông lượng dòng thấm của các màng chế tạo tăng lên đáng kể trong khi vẫn có hiệu quả tách protein (BSA) cao. - Điều chế thành công màng lọc nano áp suất thấp (MWCO: 1632 Da) khi biến tính bề mặt màng siêu lọc cellulose acetate bằng phương pháp đồng lắng đọng polydopamine và nano Ag/MnO2 với chất kích hoạt CuSO4/H2O2. Màng thu được có hiệu quả xử lý kim loại nặng cao, kháng tắc nghẽn tốt (FRR > 94%) và ức chế hoàn toàn vi khuẩn E.Coli và Coliforms
Advisor: Nguyễn Phi Hùng, Cao Văn Hoàng
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 181 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Quy Nhơn
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an-Dang Thi To Nu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an(tieng Viet)-Dang Thi To Nu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an(tieng Anh)-Dang Thị To Nu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi cua luan an(tieng Viet)-Dang Thi To Nu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 274,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi cua luan an(tieng Anh)-Dang Thi To Nu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 283,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.