Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64852
Title: Nghiên cứu pheromone giới tính của sâu đục trái bưởi Citripestis sagittiferella Moore (Lepidoptera: Pyralidae) xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và đánh giá hiệu quả ngoài đồng
Authors: Trần Trọng Dũng
Keywords: Sâu đục trái bưởi
Xác định cấu trúc hóa học
Pheromone giới tính
Citripestis sagittiferella Moor
Abstract: Luận án cung cấp thông tin khoa học về đặc điểm hình thái, sinh học và gây hại của sâu đục trái bưởi tại các vùng điều tra. Là công trình nghiên cứu đầu tiên xác định được thành phần và cấu trúc hóa học của pheromone giới tính sâu đục trái bưởi và đưa ra quy trình tổng hợp các thành phần pheromone giới tính này.
Advisor: Trần Vũ Phến
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 183 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van luan an - Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG VIET 18-6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG ANH18-6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin luan an tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 237,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin luan an tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 260,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.