Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64854
Title: Nghiên cứu đặc điểm cơ bản nguồn vật liệu xây dựng tự nhiên trong trầm tích Đệ Tứ vùng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế và giải pháp quản lý, sử dụng
Authors: Đặng Quốc Tiến
Keywords: Trầm tích
Trầm tích Đệ Tứ
Quảng Trị
Thừa Thiên Huế
Nguồn vật liệu xây dựng tự nhiên
Nguồn vật liệu xây dựng
Abstract: Luận án làm rõ đặc điểm nguồn gốc của một số thành tạo trầm tích Đệ Tứ, mối quan hệ giữa chúng, đã xác định được tài nguyên dự báo của một số loại vật liệu xây dựng tự nhiên và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng. Đánh giá được chất lượng các vật liệu khoáng xây dựng tự nhiên có trong vùng nghiên cứu dựa vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, định hướng cho công tác nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò nguồn vật liệu khoáng xây dựng tự nhiên phục vụ các lĩnh vực xây dựng khác nhau.
Advisor: Nguyễn Thanh, Đỗ Quang Thiên
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 162 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luan an tien si Dang Quoc Tien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.1. Tom tat luan an Dang Quoc Tien - Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.2. Tom tat luan an Dang Quoc Tien- tieng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.1. Tien. Trích yếu luận án - tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 298,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.2. Tien. Trích yếu luận án - ENGLISH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 285,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.1. Thong tin dong gop moi (tieng viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 202,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.2. Thong tin dong gop moi cua LA(EN).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 194,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.