Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64856
Title: Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững
Authors: Vũ Đình Chiến
Keywords: Bình Định
Điều kiện tự nhiên
Tài nguyên
Phát triển du lịch
Du lịch
Abstract: Luận án đã tổng quan một số công trình nghiên cứu và cơ sở lý luận có liên quan đến nội dung nghiên cứu bao gồm hướng nghiên cứu địa lý tổng hợp với việc đánh giá các ĐKTN, tài nguyên (tự nhiên và văn hóa) và các điều kiện KT – XH hỗ trợ cho việc khai thác TNDL vào mục đích phát triển DLBV. Trên cơ sở phân chia lãnh thổ thành các đơn vị đồng nhất tương đối về thành phần, tính chất và mối quan hệ giữa các nhân tố thành tạo của tự nhiên cũng như mục đích phân vùng lãnh thổ tự nhiên cho mục đích PTDL, lãnh thổ tỉnh Bình Định được chia thành 2 vùng với 6 tiểu vùng gồm: Vùng đồi núi phía tây có Tiểu vùng đồi núi An Lão – Vĩnh Thạnh – Hoài Ân (TV1); Tiểu vùng đồi núi Tây Sơn – Vân Canh (TV2); Vùng đồng bằng và ven biển có Tiểu vùng đồng bằng, đầm phá phía Bắc (TV3); Tiểu vùng đồng bằng, đầm phá phía Nam (TV4); Tiểu vùng ven biển phía Bắc (TV5); Tiểu vùng ven biển phía Nam (TV6). Mỗi tiểu vùng có những thuận lợi và khó khăn khác nhau về ĐKTN, TNDL và yếu tố bổ trợ cho PTDL. Dựa vào phân vùng ĐLTN, luận án đã xác định được đặc điểm nổi bật của ĐKTN, TNDL và một số điều kiện KT – XH của từng tiểu vùng, tạo cơ sở khoa học cho đánh giá, phân hạng mức độ thuận lợi ĐKTN và TNDL theo từng tiểu vùng.
Advisor: Nguyễn Khanh Vân, Lê Năm
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 248 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Luận án (Vudinhchien).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 17,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Tóm tắt tiengs Việt (Vudinhchien).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tóm tắt T.Anh (Vudinhchien).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Trích yếu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 218,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Điểm mới (Vudinhchien).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 151,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.