Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64865
Title: Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning trong dạy học phần Quang hình học Vật lí 11
Authors: Nguyễn Thị Lan Ngọc
Keywords: Vật lí lớp 11
Năng lực tự học
Bồi dưỡng năng lực tự học
Học sinh theo B-Learning
Quang hình học
Abstract: Hệ thống, phát triển và làm rõ thêm lý luận về năng lực, năng lực tự học, BLearning và phảt triển năng lực theo B-Learning; các hình thức tự học; các hình thức dạy học và mức độ kết hợp theo B-Learning; Đề xuất được quy trình xây dựng khung năng lực tự học của học sinh theo BLearning gồm có: định nghĩa năng lực tự học của học sinh theo B-Learning, năng lực thành tố của năng lực tự học, các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng và gán điểm cho các mức độ đạt được của từng chỉ số hành vi tương ứng; Đã xây dựng được trang Vatly-blearning Quang hình học tại địa chỉ www.vatlyblearning.net với 9 bài giảng được đồng bộ hóa, 134 câu hỏi trắc nghiệm và 14 bài tập tự luận thuộc phần Quang hình học Vật lí 11; đặc biệt với túi hồ sơ học tập điện tử, học sinh lưu trữ bài học, công thức dưới dạng số hóa, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Advisor: Lê Văn Giáo, Lê Thị Thu Hiền
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 241 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • NTLNgoc-NOIDUNG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 22,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NTLNgoc.TOMTAT(TV).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 606,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NTLNgoc.TOMTAT(TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 351,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NTLNgoc-Trich yeu LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 158,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NTLNgoc-Dong_gop_moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 156,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.