Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64896
Title: Những bất cập trong khung pháp lý về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam và giải pháp hoàn thiện
Authors: Phan Anh Thu
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Khung pháp lý
Ô nhiễm môi trường không khí
Môi trường không khí
Abstract: Ô nhiễm môi trường không khí là một trong các vấn nạn toàn cầu mà Việt Nam cũng đang phải đối mặt. Nhằm đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành - một trong các quyền của công dân Việt Nam được Hiến pháp quy định. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ những thiếu sót, bất cập trong khung pháp lý về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam.
Issue Date: 2017-02
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.