Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64902
Title: Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Authors: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Nghề cá
Quản lý dựa vào cộng đồng
Quản lý nghề cá
Cộng đồng
Abstract: Bài viết trình bày khái niệm đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng đến cơ sở khoa học của quản lý dựa vào cộng đồng; một số kinh nghiệm của quốc tế và một số vấn đề cho Việt Nam rút ra từ kinh nghiệm quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng.
Issue Date: 2017-02
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL2.17_Kinh nghiem quoc te_quan ly nghe ca_cong dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.