Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64906
Title: Đánh giá hoạt động và sự cần thiết xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động của Đại biểu Quốc hội
Authors: Trần Văn Duy
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Abstract: Bài viết trình bày một số vấn đề về đánh giá hoạt động của Đại biểu Quốc hội hiện nay; sự cần thiết xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội.
Issue Date: 2017-03
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL3.17_Danh gia hoat dong_XD tieu chi danh gia hoat dong ĐBQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.