Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64917
Title: Phục hồi kinh tế sau tác động của đại dịch Covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc
Keywords: Kinh tế
Phục hồi kinh tế
Covid-19
Kinh nghiệm quốc tế
Abstract: Bài viết trình bày xu hướng phục hồi của kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19, kinh nghiệm xây dựng chính sách phục hồi nền kinh tế của một số quốc gia và bài học xây dựng chính sách phục hồi kinh tế cho Việt Nam
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.