Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64922
Title: Thúc đẩy việc làm thời Covid-19
Authors: Đặng Hiếu
Keywords: Covid-19
Việc làm
Thúc đẩy việc làm
Phục hồi kinh tế
Abstract: Bài viết trình bày những tác động của Covid-19 đến việc làm và việc thúc đẩy việc làm và tăng cường vốn nhân lực của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Thúc đẩy việc làm thời COVID-19_TCĐTCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 372,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.