Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64923
Title: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch
Authors: Mai Ngọc
Keywords: Kinh tế
Phục hồi kinh tế
Covid-19
Abstract: Bài viết trình bày việc làn sóng thứ 4 của đại dịch tác động nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế-xã hội và chính sách "gỡ khó" kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và việc kiểm soát tốt dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.