Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64924
Title: Cơ hội phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thanh Tâm, Lê Thị Hồng Nhi
Nguyễn Thị Hồng Thắm, Lê Hoàng Oanh
Keywords: Du lịch Việt Nam
Du lịch
Đại dịch Covid-19
Phục hồi sau đại dịch
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng ngành du lịch Việt Nam thời kỳ Covid-19; những kinh nghiệm du lịch của các quốc gia trên thế giới trong đại dịch và từ đó kiến nghị một số giải pháp giúp phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch.
Issue Date: 2021-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.