Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64925
Title: Phục hồi ngành du lịch thời Covid-19
Authors: Đặng Hiếu
Keywords: Covid-19
Du lịch
Phục hồi du lịch
Abstract: Bài viết trình bày những thiệt hại nặng nề do đại dịch và việc Việt Nam từng bước phục hồi ngành du lịch sau đại dịch
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Phục hồi ngành du lịch thời COVID-19_TCĐTCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 376,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.