Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64926
Title: Các nền kinh tế mới nổi đối diện với nhiều rủi ro sau đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thị Thúy Linh
Keywords: Nền kinh tế mới nổi
Kinh tế
Đại dịch Covid-19
Sau đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết trình bày tốc độ phục hồi có sự phân hóa khác nhau giữa các nền kinh tế, cơ cấu kinh tế tác động đến triển vọng kinh tế và việc lạm phát gia tăng đã kéo theo sự thay đổi chính sách, rủi ro với các nền kinh tế mới nổi.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.