Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64927
Title: 6 khuyến nghị phục hồi kinh tế sau làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4
Authors: Cấn Văn Lực, Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV
Keywords: Kinh tế
Phục hồi kinh tế
Đại dịch Covid-19
Covid-19
Abstract: Bài viết công bố báo cáo cập nhật đánh giá tác động của đại dịch tới các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam đến hết tháng 9 năm 2021 cùng với một số khuyến nghị để khắc phục khó khăn và sớm đưa nền kinh tế phục hồi, phát triển trong điều kiện mới.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Thị trường tài chính tiền tệ
Language: vi
Spatial: Thu viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Thị trường tài chính tiền tệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.