Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64945
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Phương Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh-
dc.creatorVương Quốc Thắng, Nguyễn Quang Hùng-
dc.creatorLê Hồng, Lê Hà Vũ-
dc.creatorNgô Trung Tại, Phạm Thanh Nhàn-
dc.date.issued2021-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64945-
dc.description.abstractBáo cáo gồm 5 chương, khẳng định việc chuyển đổi số không chỉ để Chính phủ tăng cường quản lý đất nước mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng phải đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh để chuyển dần sang các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới và các dịch vụ công cũng cần được tăng cường số hoá để dần chuyển đổi và hình thành chính phủ số.-
dc.format.extent55 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsỦy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hộivi
dc.subjectChuyển đổi sốvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleChuyển đổi số ở Việt Namvi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodỦy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội-
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.