Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64952
Title: Về sự liêm chính trong kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp hiện nay
Authors: Lê Quý Đức
Keywords: Sự liêm
Liêm chính trong kinh doanh
Văn hóa doanh nghiệp
Kinh doanh
Abstract: Thời gian qua, nhiều vụ án lớn về kinh tế với những tội danh tham nhũng, gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước nhiều nghìn tỷ đồng cùng sự đổ vỡ của không ít doanh nghiệp đã và đang dấy lên những hồi chuông cảnh báo rất đáng lo ngại về vấn đề liêm chính trong hoạt động kinh doanh. Thực trạng đó đòi hỏi cần có những giải pháp mang tính đồng bộ với ba chủ thể cơ bản là cơ quan nhà nước, cộng đồng xã hội và tầng lớp doanh nhân để bảo đảm chuẩn mực liêm chính trong kinh doanh, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bài viết trình bày vai trò của liêm chính trong kinh tế; nhận diện sự thiếu liêm chính trong kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay và giải pháp khắc phục vi phạm nguyên tắc liêm chính trong kinh doanh và văn hóa kinh doanh ở nước ta
Issue Date: 2019-09-13
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.