Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64973
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorMai Hải Oanh-
dc.date.issued2016-11-23-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64973-
dc.description.abstractTrong chiến lược phát triển toàn diện đất nước Đảng ta đã nhiều lần khẳng định không thể hình dung đầy đủ vai trò to lớn của văn hóa nếu không tìm hiểu mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa văn hóa và kinh tế. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: Xây dựng văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế. Bài viết trình bày yêu cầu của xây dựng văn hóa và phát triển kinh tế trong thời kỳ phát;triển mới của đất nước; đặc điểm của mối quan hệ giữa xây dựng văn hóa với phát triển kinh tế và việc xúc tiến sự phát triển hài hòa giữa văn hóa và kinh tế ở nước ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectXây dựng văn hóavi
dc.subjectPhát triển kinh tếvi
dc.subjectVăn hóa với phát triển kinh tếvi
dc.titleXây dựng văn hóa với phát triển kinh tếvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Xây dựng văn hóa với phát triển kinh tế_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 395,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.