Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64988
Title: Bảo đảm chất lượng đại biểu Quốc hội để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Bộ máy nhà nước
Abstract: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 23-5-2021 sắp tới sẽ lựa chọn những đại biểu Quốc hội bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc kiến tạo, xây dựng bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là điều kiện tiên quyết bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XV. Bài viết trình bày một số quy định chung, những tiêu chuẩn cụ thể và chất lượng đại biểu Quốc hội quyết định hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Issue Date: 2021-04-16
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.