Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65016
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorHồng Ngọc-
dc.date.issued2018-02-19-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65016-
dc.description.abstractNghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đề ra phương châm hành động cho năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định một trong những trọng tâm chỉ đạo điều hành: Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đầu Xuân mới, các Bộ trưởng - Thành viên Chính phủ đã đánh giá về cải cách hành chính của bộ, ngành mình phụ trách trong năm 2017. Bài viết trình bày ý kiến của các đồng chí Bộ, Thứ trưởng: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectBộ trưởngvi
dc.subjectThành viên Chính phủvi
dc.subjectCải cách hành chínhvi
dc.subjectCải cách hành chính trong năm 2017vi
dc.titleCác Bộ trưởng - Thành viên Chính phủ đánh giá về cải cách hành chính trong năm 2017vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.