Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65196
Title: Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA ) đối với ngành xuất khẩu dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Trần Viết Long, Mai Xuân Hợi
Võ Thị Nhàn
Keywords: Hiệp định
Tự do
Dệt may
Xuất khẩu
Hải quan
Thừa Thiên Huế
Abstract: Trong những năm qua, ngành Dệt may là “điểm sáng” trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Với tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành dệt may đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh. Đó không chỉ là ngành xuất khẩu chủ lực mà còn tạo ra việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tế của tỉnh. Với tiềm năng sẵn có, việc Việt Nam kí kết và thực thi EVFTA góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, phát triển ngành công nghiệp thời trang và công nghiệp hỗ trợ Dệt may trên địa bàn Tỉnh.Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, việc thực thi EVFTA đặt ngành Dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế trước những thách thức không nhỏ, xuất phát từ quy mô doanh nghiệp nhỏ, tiền lực tài chính yếu, thông tin về thị trường xuất nhập khẩu các nước trong khối TPP còn hạn chế…. Do đó, bài viết về những tác động của Hiệp định EVFTA đối với ngành xuất khẩu dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu đánh giá một cách toàn diện, có chiều sâu những tác động của việc thực thi EVFTA đối với ngành Dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể giúp các doanh nghiệp dệt may địa phương nhận thức và khai thác hiệu quả các ưu đãi thương mại đối với ngành Dệt may mà EVFTA mang lại.
Issue Date: 2018-12-25
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL37.18_Hiep dinh thuong mai tu do VNam_EU_det may_TTHue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.