Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65216
Title: Quy định mới về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong Bộ luật hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn Văn Cừ
Keywords: Bộ luật Hình sự
Tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Abstract: Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) của Nhà nước ta đã quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; trong đó có nhiều quy định mới thể hiện quan điểm, chính sách hình sự của Nhà nước ta phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm hại chế độ hôn nhân và gia đình. Bài viết này phân tích, nêu rõ các quy định mới cùng biện pháp xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự đối với các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.
Issue Date: 2019-03-25
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL38.19_Toi xam pham che do hon nhan gia dinh_BLHS 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.