Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65230
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Sơn Hà-
dc.date.issued2019-06-15-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65230-
dc.description.abstractTiếp cận thông tin qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) là quyền được pháp luật quy định. Thực tế quyền này chưa phát huy hiệu quả, xuất phát từ những hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật. Do đó, bài viết phân tích, làm rõ những hạn chế đó nhằm đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả quyền tiếp cận thông tin qua bản đồ QHSDĐ của các chủ thể.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsCục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệvi
dc.subjectQuyền tiếp cận thông tinvi
dc.subjectBản đồ quy hoạch sử dụng đấtvi
dc.subjectQuy hoạch sử dụng đấtvi
dc.titleQuyền tiếp cận thông tin qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo pháp luật Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.