Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/65237
Title: Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại trường đại học Tây Đô
Authors: Trịnh Huề
Issue Date: 2018-03-19
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30974\TRINH_HUE
  • Size : 4,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30974\TRINH_HUE
  • Size : 716,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30974\TRINH_HUE
  • Size : 946,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG_THONG_TIN_NHUNG_DONG_MOI_CUA_LUAN_AN.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30974\TRINH_HUE
  • Size : 50 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.