Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65237
Title: Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử thực trạng và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn Trung Dương, Lê Nhật Hồng
Keywords: Quản lý thuế
Thương mại điện tử
Thuế
Abstract: Trong nền kinh tế dưới sự tác động của “cuộc cách mạng công nghệ 4.0”, các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ngày càng phát triển, khiến thương mại điện tử trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thương mại điện tử đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, thương mại điện tử cũng đặt ra nhiều vấn đề cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh trực tuyến trong nền kinh tế số, đặc biệt là lĩnh vực thuế. Bài viết sẽ trình bày khái quát về hoạt động thương mại điện tử, vấn đề thu thuế đối với hoạt động này theo quy định của pháp luật Việt Nam, từ đó nêu lên thực trạng và đề xuất một số kiến giải nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong lĩnh lực thương mại điện tử.
Issue Date: 2019-01-10
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.