Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65260
Title: Bàn về cơ sở pháp lý thiết lập vùng nhận diện phòng không trong Luật quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Hồng Yến
Keywords: Vùng nhận diện phòng không
ADIZ
Tự vệ
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ những cơ sở pháp lý cho việc quy định về việc thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trong luật quốc tế, từ đó đưa ra những nhận xét liên quan đến bản chất pháp lý của hành vi thiết lập ADIZ hiện nay.
Issue Date: 2019-01-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL40.19_Phap ly nhan dien phong khong_luat quoc te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.