Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65293
Title: Một số vướng mắc trong việc áp dụng quy định về án phí trong thực tiễn xét xử
Authors: Lê Hồng Sơn
Keywords: Án phí
Doanh nghiệp tư nhân
Tòa án
Xét xử
Abstract: Án phí dân sự được hiểu là một khoản tiền mà đương sự phải nộp vào ngân sách nhà nước khi Tòa án giải quyết vụ việc dân sự và được thi hành khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Trong thực tế xét xử, không ít Bản án bị hủy, sửa do có vi phạm trong việc xác định án phí. Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều quan điểm, cách hiểu khác nhau trong việc vận dụng các quy định của pháp luật về xác định án phí. Bài viết nêu một số tình huống thực tiễn mà việc nhận thức còn chưa thống nhất, từ đó đưa ra quan điểm cá nhân cũng như một số kiến nghị để áp dụng thống nhất pháp luật về án phí trong vụ án dân sự.
Issue Date: 2020-01-01
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL41.19_Vuong mac_ap dung quy dinh an phi_thuc tien xet xu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.