Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65308
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Thanh Tú-
dc.date.issued2020-05-15-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65308-
dc.description.abstractTại Việt Nam, phát triển các hình thức hỗ trợ người nộp thuế chưa đáp ứng được yêu cầu với sự phát triển của ngành thuế, đặc biệt trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới như Hoa Kì, Canada, Mexico, Nhật Bản,.. trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người nộp thuế qua xây dựng các hình thức hỗ trợ như đại lý thuế, văn phòng thanh tra thuế, … Trên cơ sở kinh nghiệm các nước, bài viết đánh giá thực tiễn và yêu cầu phát triển mạng lưới hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị trong chính sách pháp luật và thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển các hình thức hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam, góp phần bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.-
dc.format.extent13 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsCục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệvi
dc.subjectHình thức hỗ trợvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectHỗ trợ người nộp thuếvi
dc.subjectNgười nộp thuếvi
dc.subjectQuyền lợi người nộp thuếvi
dc.titlePhát triển các hình thức hỗ trợ nhằm bảo vệ quyền lợi người nộp thuế - kinh nghiệm tại một số quốc gia và khuyến nghị chính sách đối với Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive-
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.