Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65325
Title: Hoàn thiện pháp luật về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Authors: Trần Linh Huân
Keywords: Thẩm định
Báo cáo
Đánh giá tác động môi trường
Dự án đầu tư
Abstract: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong những yêu cầu quan trọng của hoạt động đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, điều này xuất từ nhiều lý do khác nhau. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những điểm hạn chế bất cập trong quy định pháp luật về hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, từ đó đề ra một số kiến nghị để góp phần hoàn thiện đối với hoạt động này.
Issue Date: 2020-09-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL44.20_Phap luat tham dinh bao cao danh gia_moi truong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.