Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65363
Title: Nhiều cách làm sáng tạo nơi thành phố mang tên Bác để vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển nhanh, bền vững
Authors: Lâm Quân
Keywords: Cách làm sáng tạo
Thành phố mang tên Bác
Abstract: Với lợi thế vượt trội về tiềm lực kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, trên chặng đường đó, Thành phố cũng đang gặp phải những rào cản kìm hãm sự phát triển chung. Để vượt qua những rào cản đó đòi hỏi Thành phố cần đề ra những bước đi và thực hiện đồng bộ các giải pháp để vững bước trên con đường phát triển.
Issue Date: 2019-08-29
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.