Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65383
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Quốc Sửu-
dc.date.issued2015-07-14-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65383-
dc.description.abstractTổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là một cột mốc đánh dấu một chặng đường phát triển của sự nghiệp cách mạng.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectĐại hộivi
dc.subjectĐại hội đảng bộ các cấpvi
dc.subjectĐại hội đảng bộvi
dc.titlePhát huy sự tham gia của nhân dân để đại hội đảng bộ các cấp thành côngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.