Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65393
Title: Qúa trình công nhận hôn nhân đồng tính ở Đài Loan và một số định hướng cho Việt Nam
Authors: Hoàng Thảo Anh, Trần Thị Diệu Hà
Keywords: Hôn nhân đồng tính
Hôn nhân
Công nhận
Đồng tính
Đài Loan
Abstract: Bài viết phân tích những dấu mốc quan trọng có ý nghĩa pháp lý trong quá trình tiến tới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên đảo Đài Loan. Qua việc nghiên cứu tiến trình này, nhóm tác giả mong muốn mang đến một lối tiếp cận so sánh, giúp các nhà vận động cũng như các nhà lập pháp có những định hướng xây dựng hành lang pháp lý cho hôn nhân đồng tính tại Việt Nam trong tương lai.
Issue Date: 2020-12-31
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL45.20_Cong nhan hon nhan dong tinh_Dai Loan_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 357,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.