Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65395
Title: Xây dựng khung pháp lý quản lý giao dịch tiền ảo - qua nghiên cứu pháp luật Nhật Bản và một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Lưu Lan Phương, Lê Thị Thùy Nhi
Keywords: Tiền ảo
Pháp luật Nhật Bản
Việt Nam
Abstract: Dưới sự pháp triển của công nghệ 4.0, thị trường giao dịch tiền ảo trên thế giới ngày càng sôi động dẫn đến các quốc gia khác nhau có các các góc độ quản lý khác nhau từ cấm, từ chối cho đến cho phép hoạt động. Vì vậy, nghiên cứu khung pháp lý quản lý tiền ảo từ pháp luật Nhật Bản – một trong những quốc gia đầu tiên xây dựng khung pháp lý này - đóng vai trò là bài học kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam để chủ động hội nhập cũng như ứng phó với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Issue Date: 2020-12-31
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL45.20_Khung phap ly giao dich tien ao_PL Nhat Ban_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 359,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.