Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65396
Title: Nhận diện một số nguyên tắc của việc hình sự hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Authors: Dương Thị Hồng Thuận, Dương Thị Cẩm Nhung
Keywords: Hình sự hóa
Hình phạt
Bộ luật Hình sự Việt Nam
Abstract: Hình sự hoá đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội là vấn đề luôn được đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách hình sự về hình phạt. Để bảo đảm sự phù hợp của chính sách về hình phạt với yêu cầu bảo vệ quyền con người, với điều kiện phát triển nội tại của đất nước về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội cũng như với xu hướng phát triển chung của thế giới thì nhà làm luật luôn phải tuân theo những nguyên tắc nhất định khi tiến hành hình sự hóa. Bài viết làm rõ một số nguyên tắc cơ bản khi tiến hành hình sự hóa trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Issue Date: 2020-12-31
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL45.20_Nhan dien nguyen tac hinh su hoa_BLHinh su VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 312,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.