Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐinh Thị Nguyên-
dc.date.issued2020-12-31-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65397-
dc.description.abstractThuật ngữ “nhóm tội phạm” và hành vi thành lập, tham gia nhóm tội phạm lần đầu tiên được ghi nhận tại khoản 1, Điều 14 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là BLHS năm 2015). Đây là một trong những tiến bộ của BLHS năm 2015 nhằm nội luật hóa các quy định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, cụ thể là nội luật hóa quy định Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (sau đây gọi tắt là CTOC). Trên cơ sở phân tích quy định về nhóm tội phạm trong CTOC, bài viết chỉ ra một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện BLHS năm 2015 trong thời gian tới.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsCục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệvi
dc.subjectNhóm tội phạmvi
dc.subjectCTOCvi
dc.subjectBộ luật Hình sự năm 2015vi
dc.titleBàn về thuât ngữ "nhóm tội phạm" theo quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và kinh nghiệm cho pháp luật hình sự Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.