Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65415
Title: Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm y tế sinh viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế và giải pháp hoàn thiện
Authors: Phạm Thị Huyền Trang, Phạm Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Thúy Hà, Trần Thị Ái Vy
Keywords: Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế sinh viên
Thừa Thiên Huế
Abstract: Pháp luật về Bảo hiểm y tế sinh viên (BHYT SV) vẫn tồn đọng những bất cập, hạn chế trong thực tiễn làm cho hiệu quả thực thi pháp luật chưa cao. Cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng còn nhiều thiếu sót. Trong thời buổi công nghệ 4.0 đang tiến bộ vượt bậc thì ngành y tế cũng cần phải đổi mới trong lĩnh vực BHYT và BHYT SV để phù hợp với thực tiễn. Hiểu rõ thực trạng của pháp luật trong lĩnh vực BHYT SV nhóm tác giả xin gửi đến đề tài “Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm y tế sinh viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế và giải pháp hoàn thiện”.
Issue Date: 2021-03-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL_46.21Thuc trang ap dung bao hiem y te_sinh vien THHue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 992,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.