Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65428
Title: Thực hiện trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam: nhu cầu và giải pháp
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Giáo dục
Abstract: Từ lâu giáo dục và đào tạo đã được coi là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc. Ưu tiên, đầu tư cho giáo dục - đào tạo là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Cũng bởi tầm quan trọng như vậy mà việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực giáo dục nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội và giới học thuật cả về mặt chính sách cũng như việc thi hành pháp luật trên thực tế. Bài viết tập trung phân tích làm rõ nhu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam, đồng thời đề xuất phương hướng thực hiện trách nhiệm giải trình trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL47.21_Trach nhiem giai trinh giao duc_VNam_nhu cau_giai phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.