Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorThông tấn xã Việt Nam-
dc.date.issued2017-10-08-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65460-
dc.description.abstractNgày 07-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Bài viết trình bày tóm tắt những nội dung chính của Quy định số 98.-
dc.format.extent5 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectLuân chuyểnvi
dc.subjectCông tác luân chuyển cán bộvi
dc.subjectLuân chuyển cán bộvi
dc.subjectCán bộvi
dc.titleQuy định về công tác luân chuyển cán bộvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Quy định về công tác luân chuyển cán bộ_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 296,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.